Đề thi, tài liệu môn Hóa Học - LỚP 10

Admin hỗ trợ bạn (24/7)

 ĐỘI NGŨ ADMIN HỖ TRỢ 24/24

Mr Hiệp :    096.79.79.369
Mr Quang :    096.58.29.559
Mr Tiến :    098.25.63.365
Mr Hùng :    096.39.81.569
Mr Toàn :    090.87.06.486
Mr Xuân :    096.86.87.660

 

Tài liệu, Bài tập - CẤU TẠO NGUYÊN TỬ (4 tài liệu)

Tài liệu, Bài tập - BẢNG TUẦN HOÀN VÀ ĐỊNH LUẬT Men–Đê–Lê–Ép (2 tài liệu)

Tài liệu, Bài tập - LIÊN KẾT HÓA HỌC - HÓA TRỊ - SỐ OXI HÓA (1 tài liệu)

Tài liệu, Bài tập - PHẢN ỨNG HÓA HỌC (3 tài liệu)

Tài liệu, Bài tập - NHÓM HALOGEN (2 tài liệu)

Tài liệu, Bài tập - NHÓM OXI - LƯU HUỲNH (8 tài liệu)

Tài liệu, Bài tập - TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG VÀ CÂN BẰNG HÓA HỌC (2 tài liệu)

Tài liệu, Bài tập - TÀI LIỆU TỔNG HỢP HAY KHÁC (1 tài liệu)

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT - MÔN HÓA LỚP 10 (0 tài liệu)

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT - MÔN HÓA LỚP 10 (0 tài liệu)

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ - MÔN HÓA LỚP 10 (1 tài liệu)

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI - MÔN HÓA LỚP 10 (8 tài liệu)TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG Ở THƯ MỤC NÀY