Đề thi, tài liệu môn Hóa Học - LỚP 11

Admin hỗ trợ bạn (24/7)

 ĐỘI NGŨ ADMIN HỖ TRỢ 24/24

Mr Hiệp :    096.79.79.369
Mr Quang :    096.58.29.559
Mr Tiến :    098.25.63.365
Mr Hùng :    096.39.81.569
Mr Toàn :    090.87.06.486
Mr Xuân :    096.86.87.660

 

Tài liệu, Bài tập - DUNG DỊCH & SỰ ĐIỆN LI (3 tài liệu)

Tài liệu, Bài tập - NITƠ, PHOTPHO (8 tài liệu)

Tài liệu, Bài tập - CACBON, SILIC (5 tài liệu)

Tài liệu, Bài tập - ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ (3 tài liệu)

Tài liệu, Bài tập - HIDROCACBON NO (2 tài liệu)

Tài liệu, Bài tập - HIDROCACBON KHÔNG NO (3 tài liệu)

Tài liệu, Bài tập - HIDROCACBON THƠM (1 tài liệu)

Tài liệu, Bài tập - DẪN XUẤT HALOGEN - ANCOL - PHENOL (26 tài liệu)

Tài liệu, Bài tập - ANĐEHIT, XETON, AXIT CACBOXYLIC (3 tài liệu)

Tài liệu, Bài tập - TÀI LIỆU TỔNG HỢP HAY KHÁC (7 tài liệu)

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT - MÔN HÓA LỚP 11 (0 tài liệu)

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ - MÔN HÓA LỚP 11 (5 tài liệu)

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT - MÔN HÓA LỚP 11 (0 tài liệu)

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI - MÔN HÓA LỚP 11 (11 tài liệu)TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG Ở THƯ MỤC NÀY