Đề thi, tài liệu môn Hóa học - LỚP 12

Admin hỗ trợ bạn (24/7)

 ĐỘI NGŨ ADMIN HỖ TRỢ 24/24

Mr Hiệp :    096.79.79.369
Mr Quang :    096.58.29.559
Mr Tiến :    098.25.63.365
Mr Hùng :    096.39.81.569
Mr Toàn :    090.87.06.486
Mr Xuân :    096.86.87.660

 

Tài liệu - Bài tập : ĐẠI CƯƠNG HÓA HỌC HỮU CƠ (28 tài liệu)

Tài liệu - Bài tập : HIĐROCACBON (0 tài liệu)

Tài liệu - Bài tập : ANCOL - PHENOL (0 tài liệu)

Tài liệu - Bài tập : ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI (53 tài liệu)

Tài liệu - Bài tập : ANĐEHIT - AXIT CACBOXYLIC (22 tài liệu)

Tài liệu - Bài tập : ESTE - LIPIT (27 tài liệu)

Tài liệu - Bài tập : CACBOHIĐRAT (18 tài liệu)

Tài liệu - Bài tập : AMIN - AMINO AXIT - PROTEIN (45 tài liệu)

Tài liệu - Bài tập : POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME (13 tài liệu)

Tài liệu - Bài tập : KIM LOẠI KIỀM - KIỀM THỔ - NHÔM (39 tài liệu)

Tài liệu - Bài tập : CROM - SẮT - ĐỒNG VÀ MỘT SỐ KIM LOẠI QUAN TRỌNG (24 tài liệu)

Tài liệu - Bài tập : CÁC CHỦ ĐỀ HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG (24 tài liệu)

Tài liệu - Bài tập : TÀI LIỆU ÔN THI THPT HAY KHÁC (72 tài liệu)

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT - MÔN HÓA LỚP 12 (0 tài liệu)

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT - MÔN HÓA LỚP 12 (0 tài liệu)

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ - MÔN HÓA LỚP 12 (3 tài liệu)

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI - MÔN HÓA LỚP 12 (15 tài liệu)TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG Ở THƯ MỤC NÀY