NGUYÊN HÀM, TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG - File word lời giải chi tiết.doc