47 câu hỏi trắc nghiệm Toán Chương 1 - Lớp 10 - MỆNH ĐỀ, TẬP HỢP - Số gần đúng và sai số - File word có lời giải chi tiết.doc