- Lý thuyết cực trị hay trong điện xoay chiều (11)