- Bài toán về giá trị tức thời trong dòng điện xoay chiều (19)