Phương pháp giải bài toán chia thành hai phần chưa biết tỉ lệ (Đề 1) - File word có lời giải