Kĩ thuật sử dụng đường chéo để tính nhanh (Đề 1) - File word có lời giải