Phương pháp quy đổi (Đề 1) - File word có lời giải