Thông tin chi tiết

LUYỆN TẬP 20 ĐỀ THEN CHỐT

- Cấu trúc đề thi mới chuẩn 2016 (Gồm 64 cấu trắc nghiệm - có phần tự luận)

- Lời giải chi tiết nhắc lại ngữ pháp, từ vựng giúp học sinh ôn tập dễ dàng

 LUYỆN NHIỀU ĐỀ KHÔNG BẰNG LUYỆN ĐÚNG HƯỚNG RA ĐỀ