8. Đề thi HK1 môn Lịch sử lớp 11 THPT Sông Lô - Vĩnh Phúc - Năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)