7. Đề thi HK1 môn Lịch sử lớp 10 THPT Sông Lô - Vĩnh Phúc - Năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)