5. Đề thi HK1 môn Lịch sử lớp 10 Chuyên Lý Tự Trọng - Cần Thơ - Năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)