4. Đề thi HK1 môn Lịch Sử lớp 10 Trường THPT Nghèn - Hà Tĩnh - Năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)