- Tất cả tài liệu file word môn Toán ở dưới đang được giảm giá 50% trong tháng 9.

- Sau khi đăng ký mua bạn sẽ được nhận tài liệu qua Google Drive mang tính cập nhật.

 

 Bộ giáo án theo phương pháp mới năm 2019 nằm trong Mục 4, 5, 6 Bộ chuyên đề môn Toán lớp 10, 11, 12

STT

Danh sách tài liệu

Số lượng

Giá khuyến mãi

Xem thử

Đặt mua

1

Bộ đề thi thử 2019 mới nhất file word các trường chuyên

100 đề

2,000,000đ

699,000đ

 

Đặt mua word

2

Bộ đề thi thử 2018 mới nhất file word

400 đề

1,500,000đ

750,000đ

Xem thử PDF

Đặt mua word

3

Bộ đề thi thử 2015, 2016, 2017 mới nhất file word

500 đề

900,000đ

400,000đ

Xem thử PDF

Đặt mua word

4

Bộ chuyên đề môn Toán lớp 10 file word

>130 cđ

4,800,000đ

1,800,000đ

Xem thử PDF

Đặt mua word

5

Bộ chuyên đề môn Toán lớp 11 file word

>200 cđ

2,800,000đ

1,500,000đ

Xem thử PDF

Đặt mua word

6

Bộ chuyên đề môn Toán lớp 12 file word

>400 cđ

4,000,000đ

1,600,000đ

Xem thử PDF

Đặt mua word

7

Bộ 15,000 bài tập theo chuyên đề từ đề thi 2018 file word (HOT)

15,000 bài tập

(300 file)

3,000,000đ

990,000đ

Xem thử PDF

Đặt mua word

8

Bộ bài tập chuyên đề VẬN DỤNG CAO 2018

>30 cđ

1000

bài tập

1,000,000đ

600,000đ

Xem thử PDF

Đặt mua word

9

Bộ đề Học Sinh Giỏi môn Toán lớp 10, 11, 12 file word

>100 đề

1,000,000đ

600,000đ

Xem thử PDF

Đặt mua word

10

Bộ sách tham khảo file word lớp 9

>3 quyển

400,000đ

200,000đ

Xem thử PDF

Đặt mua word

11

Bộ sách tham khảo file word lớp 10

>6 quyển

1,000,000đ

500,000đ

Xem thử PDF

Đặt mua word

12

Bộ sách tham khảo file word lớp 11

>11 quyển

1,500,000đ

900,000đ

Xem thử PDF

Đặt mua word

13

Bộ sách tham khảo file word lớp 12

>14 quyển

2,500,000đ

1,200,000đ

Xem thử PDF

Đặt mua word